با کودک منزوی چه رفتاری داشته باشیم؟

By |2019-09-29T22:17:12+03:30اکتبر 2nd, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , |

کودک منزوی کودکی است که نمی تواند با اطرافیان خود به خوبی ارتباط برقرار کند و به همین دلیل از آن ها فاصله می گیرد. این دسته از کودکان از اعتماد به نفس پایینی برخوردار هستند که علت آن نوع رفتار والدین و فرزندپروری اشتباه آن ها است. نشانه های کودک منزوی چیست؟ چرا کودکان دچار [...]