تاثیر بازی درمانی بر درمان کودکان بیش فعال

By |2019-05-08T15:15:59+04:30می 9th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , |

شیوع بیش فعالی ADHD رو به افزایش است اما والدین از کاربرد داروهای روانپزشکی برای کودکان خود هراس خاصی دارند. چه بسا دارو درمانی تنها اثر مقطعی داشته باشد. لذا کار بر روی درمان های روانشناختی و غیر دارویی ضروری به نظر می رسد. بازی درمانی یکی از روش های درمانی بسیار موثری برای این کودکان [...]