اهمیت و جایگاه معلم در نظام آموزش و پرورش

By |2019-06-05T19:15:33+04:30ژوئن 6th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , |

یکی ازنهادهای مهم آموزش و پرورش هر جامعه سازمانی است که در آن معلمان مورد نیاز دوره های مختلف تحصیلی تربیت می شوند، زیرا محصول این نوع سازمان ها معلمانی هستند که نقطه آغاز هر تحول آموزشی و پرورشی اند و قادرند با دانش و مهارتی که کسب کرده اند چهره سازمان آموزشی را دگرگون سازند [...]