روانشناسی مدیریت و اصول یک مدیریت خوب

By |2019-07-02T09:09:53+04:30جولای 2nd, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , |

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی ومنابع انسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد. واقعا باید گفت ؛ که در ابتدا انسان ها درباره مدیریت چقدر می دانند؟ دانش مدیریت تا چه حد [...]