ویژگی برتر دانش آموزان بسیار موفق

By |2019-12-03T08:43:05+03:30دسامبر 3rd, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , |

هر انسانی دارای یک "الگوی قهرمان" است که در اعماق ذهن خود با آن زندگی می کند. گاه به آن نزدیک می شود، و گاه کیلومترها از آن فاصله می گیرد. دانش آموز موفق کسی است که از فرصت هایی که به ظاهر کوچک و کم ارزش هستند استفاده می کند. او می داند که نباید [...]