انواع هوش ۲

By |2019-11-01T13:38:49+03:30نوامبر 4th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , |

هوش موسیقیایی این هوش نمونه و الگوی در برگیرنده نواها و آواها ، سرود ، ادوات ، اصوات پیرامون و ضرب و وزن می‌باشد. با استفاده از این نمونه‌ها در شرایط گوناگون ، فراگیران قادرند پیرامونشان را بشناسند و به گونه‌ای توفیق آمیز با آن سازگار و جور شوند. توجه کنید هوش موسیقیایی فقط یک هوش بصری نمی‌باشد [...]