چگونه حرفهای زشت را از ذهن کودک پاک کنیم؟

By |2019-06-30T08:18:44+04:30ژوئن 29th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , |

اصول پاک کردن یک کلمه زشت از ذهن کودک تازه به حرف آمده گاهی هم هرچه بیشتر تلاش می کنند، نتیجه عکس می گیرند و کودک شان آن کلمه را بیشتر تکرار می کند. در بدترین حالت، ممکن است پدر و مادری مجبور شوند در جمع های فامیلی و دوستانه کمتر شرکت کنند چراکه آبرویشان را [...]