مزایای کاربرد نرم افزار نابو در هوشمندسازی مدارس

By |2019-12-24T09:50:27+03:30دسامبر 24th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , |

نرم افزار نابو بهره وری را افزایش می دهد سیستم مدیریتی نرم افزار نابو باعث بهره وری مدرسه می شود، دلیل افزایش بهره وری کاهش زمان برای حفظ سوابق و اطلاعات دانش آموزان و افزایش دقت در سازماندهی داده هاست. کار با دقت بیشتر در وقت کمتر باعث می شود مدرسه روی بهره وری خود متمرکز [...]