مزایای استقرار و بهره گیری از آموزش مجازی

By |2020-04-12T09:41:27+04:30آوریل 12th, 2020|Categories: مقالات|Tags: , , , |

آموزش مجازی در صورتیکه بخوبی طراحی و بکار گرفته شود جواب می دهد. نتایج تحقیقات مختلف با متدلوژی های قوی وبعضاً با کنترل های آزمایشی نشان می دهد. آموزش های مجازی تاثیر مثبتی در توسعه تجارت پاره ای از کشورها داشته است. مزایای عمده استقرار و بهره گیری از آموزش های مجازی به شرح ذیل ارائه شده [...]