از چه سنی قوانین را به کودک مان بیاموزیم؟

By |2020-01-15T13:52:50+03:30ژانویه 15th, 2020|Categories: مقالات|Tags: , , , |

بسیاری از والدین فقط محبت بی قید و شرط بدون گذاشتن خط قرمز و محدودیت را در خانه اعمال می کنند و در طول زمان از نارضایتی دایمی فرزند خود تعجب می کنند. در صورتی که علت این نارضایتی دایمی رفتارهای خود آن هاست. نکته این جاست که آموزش و اجرای قانون از اوایل دوران کودکی [...]