مدیریت استفاده کودکان از رسانه های تصویری

By |2019-12-13T15:19:06+03:30دسامبر 14th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , |

نکته اول: همه زمان هایی که فرزندتان به استفاده از رسانه های تصویری اختصاص می دهد مثل هم نیستند. در بسیاری از مطالعات موجود در زمینه تجربه کودکان و رسانه‌ های تصویری، بیشتر بر مدت استفاده تمرکز شده است: آیا کودک باید یک ساعت در روز تلویزیون ببیند؟ دو ساعت در روز؟ یا اینکه تلویزیون را [...]