چهار مهارت در کودکان

By |2019-06-03T09:58:39+04:30ژوئن 6th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , |

مهارت نوشتن: یکی از اصلی ترین مهارت های دست ورزی که در گفته بزرگان نیز بر اهمیت آن تاکید شده و متاسفانه  کمتر مورد توجه قرار گرفته و در مدل های آموزشی بهینه دنیا بسیار بر آن تکیه می شود مهارت صحیح نوشتن و زیبانوشتن است. این مهارت که در قالب هنر کالیگرافی مطرح است به [...]