ارزشیابی کیفی توصیفی

صفحه اصلی/برچسب: ارزشیابی کیفی توصیفی

با استرس دانش آموزان درامتحان چکار باید کرد؟

By |2019-11-27T13:40:43+03:30نوامبر 29th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , |

استرس امتحان نوعی خود اشتغالی ذهنی است که با تردید در مورد توانایی های شخصی همراه است. برای کاهش استرس امتحان برنامه ریزی کنید، شب امتحانی نباشید بسیاری از افراد دقیقه نودی هستند. اما این روش اصلاً درست نیست. شب امتحانی بودن باعث ایجاد استرس خستگی و عدم تمرکز می شود. استرس می‌ تواند باعث ایجاد [...]

محاسن و معایب الگوی ارزشیابی توصیفی

By |2019-04-24T10:02:59+04:30آوریل 24th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , |

محاسن ارزشیابی توصیفی : 1- افزایش اعتمادبه نفس دانش آموزان . 2- تکیه نداشتن به نمره ی بیست. 3- افزایش پارامترها جهت تشخیص سطح یادگیری هر درس به طور جداگانه و در نتیجه یافتن ضعف دانش آموزان. 4- ایجادرابطه ا ی صمیمی تربین معلّم و دانش آموز. 5- تکیه بر کار و آموزش علمی و عملی. [...]

ارزشيابی كيفی- توصيفی

By |2019-03-17T11:28:19+03:30مارس 17th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , |

ونقش آن در پيشرفت تحصيلی و تربيتی

نابو دریچه ورود به دنیای هوشمند

By |2018-07-19T14:47:21+04:30جولای 19th, 2018|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , , , |

Go to Top