نقش هنر درمانی در سازگاري تحصیلی، اجتماعی و هیجانی کودکان داراي اختلال یادگیري

By |2020-02-22T09:20:31+03:30فوریه 22nd, 2020|Categories: مقالات|Tags: , , , , |

اختلال یادگیري به گروه نامتجانسی از اختلال ها اطلاق می شود که به شکل مشکلات عمده در فراگیـري و بـه کـارگیري توانـایی هـاي گـوش دادن،صحبت کردن، خواندن، نوشتن و استدلال یا محاسبات ریاضی آشکار می شود. اکثر کودکان با اختلال یادگیري داراي مشکلات اجتماعی ـ هیجانی نیـز می باشند که در درمان این کودکان باید به [...]