۱۰ راهکار برای تربیت کودک بدون تنبیه

By |2019-11-08T00:26:41+03:30نوامبر 11th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , |

رفتار نامناسب و خرابکاری‌های ریز و درشت کودک بدون هیچ قصد و نیتی صورت می‌گیرد. این رفتارها ممکن ‌است ناشی از شیطنت، انرژی زیاد، خشم، سردرگمی و احساس نارضایتی باشد. هرچه کودک رفتار ناخوشایندتری داشته باشد، رنج بیشتری متحمل می‌شود و در نتیجه، به حمایت و عشق‌ورزی بیشتری نیاز دارد. در واقع، بدرفتاری در کودکان وجود [...]