چرا کودکان یکدیگر را مسخره می‌کنند؟

By |2020-02-03T14:20:02+03:30فوریه 6th, 2020|Categories: مقالات|Tags: , , , , |

مسخره کردن و مسخره شدن یکی از اتفاقات زندگی است که خواه یا ناخواه روی می‌دهد یا حداقل یکی از واقعیت‌های زندگی قبل از بزرگسالی تا رسیدن به حدی از یک بلوغ ذهنی است. با این حال، خبر خوب این است که در دوران نوپایی، مسخره کردن تقریباً هرگز از روی بدخواهی و شرارت انجام نمی‌شود. [...]