آموزگاران

صفحه اصلی/برچسب: آموزگاران

قدردانی و تجلیل از معلم

By |2019-04-30T14:22:20+04:30آوریل 30th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , , |

چندین سال است بهانه مقدس شهادت معلمی بزرگ و فرزانه، استاد شهید مطهری رحمه الله دست مایه قدردانی و تجلیل از معلم شده است؛ معلمی که انسان ساز و فرداپرداز است و تکریم و تعظیم او، تکریم و تعظیم علم است. معلم، معمار قلب هاست و بذر نور در دل ها می افشاند. قدردانی و تجلیل [...]

با نابو یک قدم جلو تر باشید

By |2019-03-03T11:30:57+03:30مارس 3rd, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , |

هر تغییر و تحولی در نظام آموزشی، نیازمند ابزارها و زیرساختهای مختص به خود می‌باشد. ارزشیابی توصیفی هم از این قاعده مستثنی نیست و آموزش و پرورش برای نیل به اهداف حاصل از اجرای این طرح نیازمند توجه به ابزارها و زیرساختهای مورد نیاز است. یکی از زیر ساخت های لازم جهت اجرای مناسب نظام توصیفی، [...]

Go to Top