تیزهوش کیست؟ تیزهوشی چیست؟

By |2020-04-21T11:33:37+04:30آوریل 21st, 2020|Categories: مقالات|Tags: , , , |

هر چند که بسیاری از والدین با قبولی فرزندشان در آزمون هوش یک مدرسه یا گرفتن اولین نمره۲۰ او را تیزهوش می نامند. اما تیزهوشی در حد استثنایی بودن و در بزرگسالی به نخبه تبدیل شدن، ویژگی است که شاید تنها یک درصد از مردم یک جامعه به آن دسترسی داشته باشند. صفات بارز تیزهوشی استفاده [...]