آمادگی برای مدرسه فرزندان با روشهای مختلف

By |2019-07-31T14:13:08+04:30آگوست 1st, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , |

آمادگی برای مدرسه باید از قبل از شروع مدرسه اغاز شود. شما باید به کودک نظم و انضباط در زمان بیدار شدن ، خواب، گذاشتن وسایل در جای خود و … را بیاموزید. همچنین به انها یاد بدهید که باید اعتماد به نفس داشته باشند. انها باید بدانند که معلم دوست انهاست و اگر مشقی به [...]