آسیب های تحقیر شدن فرزندان توسط والدین

By |2019-02-24T14:49:00+03:30فوریه 24th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , |

تکریم در لغت به معنای تعظیم، بزرگداشت و حرمت، احترام گذاشتن است و تحقیر سرزنش کردن و نقطه مقابل آن است.تحقیر در هر سنی مشکل ساز است اما در دوران کودکی می تواند تاثیر گذار تر با شد زیرا تاثیر کلمات بر روی کودکان بیشتر است. تحقیقات نشان داده است که هر فرد در 10 سال [...]