اخذ نمایندگی

نابو در راستای توسعه فعالیت های بازاریابی، فروش و پشتیبانی محصولات خود، از افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط به منظور اعطای نمایندگی و عاملیت فروش نرم افزار نابو در سراسر کشور دعوت به همکاری می نماید. شرایط عمومی موردنیاز جهت شروع همکاری عبارتست از :

۱- داشتن ارتباط موثر با تعداد قابل توجهی از مدارس (یا ادارات آموزش و پرورش نواحی) در یک محدوده جغرافیایی خاص

۲- سابقه فروش هرگونه محصول (اعم از سخت افزاری یا نرم افزاری یا سایر موارد) به مدارس

۳- برخورداری از دانش فنی لازم در حوزه نرم افزار

۴- داشتن برنامه اجرایی معقول، انگیزه قوی و نیروی بازاریابی مکفی جهت شروع فعالیت (داشتن شرکت ثبت شده و فضای تجاری مناسب مزیت محسوب می شود)

نحوه همکاری به صورت عاملیت فروش بوده و عامل فروش وظیفه بازاریابی، ارائه بسته های نرم افزاری و عقد قرارداد را بر عهده خواهد داشت. تمامی مراحل نصب، آموزش و پشتیبانی بر عهده شرکت نابو خواهد بود. سهم عامل فروش بر طبق درصد مورد توافق (بسته به تعداد قراردادهای منعقده در یک بازه زمانی) تعیین شده و مبلغ کاملا منصفانه و قابل توجهی می باشد.