Project Description

نظارت و راهنمایی آموزشی جزء وظایف مهم مدیران مدارس می باشد هدف از قراردادن نقش نظارت به طور رسمی، حل و فصل مسائل و مشکلات آموزشی و اداری و … ، اصلاح فرایندها و در نتیجه ارتقای کیفیت عملکرد مدرسه می باشد.

در شرایط دنیای امروز به منظور صرفه‌جویی در زمان، افزایش دقت نظر، آنالیز وضعیت عملکرد کادر آموزشی و دانش آموزان و… باید از ظرفیت های موجود در نرم افزارها و اپلیکیشن ها در سیستم آموزش استفاده نمود،