Project Description

حضور و غیاب

یکی از مهمترین دغدغه های همیشگی والدین، نگرانی از وضعیت حضور و غیاب فرزندانشان در مدرسه می باشد. همچنین نظارت و کنترل بر رفت و آمد دانش آموزان یکی از بزرگترین مسائل کادر اداری مدارس بوده و همیشه مدیر و معاونین را درگیر خود نموده است

بهره گیری از یک نرم افزار حضور و غیاب قدرتمند، مناسب ترین راهکار، جهت مرتفع نمودن مشکلات مذکور می باشد