ساعات پاسخ دهی تلفنی : 
روزهای شنبه تا چهارشنبه ۸ الی ۱۴
واحدپشتیبانی 
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۲۴۱۰۰۶, ۰۲۱۶۵۲۴۱۰۸۴, ۰۲۱۶۵۲۵۷۱۷۹, ۰۲۱۶۵۲۵۸۳۰۳
آیدی تلگرام : NabuSupporter
کانال تلگرام : NabuSoft
پست الکترونیک :
Contact [at sign] Nabu [dot] ir

فرم تماس