رابط های کاربری نابو در گوشی های تلفن همراه

صفحه اصلی/رابط های کاربری نابو در گوشی های تلفن همراه

رابط کاربری مدیر

By |2019-06-30T14:22:49+04:30ژوئن 29th, 2019|Categories: رابط های کاربری نابو در گوشی های تلفن همراه|Tags: |

هوش سازمانی, مدیران را برای تصمیم گیری در همه عوامل موثر بر سازمان تحت  مدیریت خود ( مدرسه ) توانمند می سازد

رابط کاربری آموزگار

By |2019-06-30T14:25:04+04:30ژوئن 29th, 2019|Categories: رابط های کاربری نابو در گوشی های تلفن همراه|Tags: |

آموزگارانی که به طور آگاهانه از سنجش برای حمایت از یادگیری استفاده می کنند، قادر خواهند بود که از طریق تفسیر اطلاعات ...

رابط کاربری والدین

By |2019-06-30T14:24:03+04:30ژوئن 29th, 2019|Categories: رابط های کاربری نابو در گوشی های تلفن همراه|Tags: , |

رابط کاربری والدین در صورت هماهنگی کامل (وجود سیستم یک پارچه آموزشی پیوسته ی خانه/ مدرسه) دانش آموز می تواند بطور مستمر تحت یک سیستم آموزشی قرارداشته باشد به همین دلیل در این شرایط مدرسه و آموزگار برای پیشبرد اهداف آموزشی و ثمر بخشی کار و تلاش خود می بایست با روش هایی، مشارکت اولیا را [...]

Go to Top