تهران
021-91009290
تهران
021-91009290

نابو سامانه هوشمند مدیریت مدرسه

نابو سامانه هوشمند مدیریت مدرسه

نابو (پل ارتباط لحظه ای مدرسه و اولیاء)
✅ارتباط هوشمند بین مدرسه و والدین
✅ارتباط مستمر و موثر کادر مدرسه با والدین
✅دستیابی واقعی به شعار مدرسه ی هوشمند
✅کاهش حضـور غیرضـروری والدین در مدرسه
✅ارتقاء سطح کیفی خدمات آموزشی و ارتباطی مدرسه
✅ارتقاء مدرسه در راستای شعار هوشمند سازی مدارس
✅کمک به افزایش کارایی عملکرد ، مدیر در تصمیم گیری ها
✅امکان قضاوت عادلانه ، در خصوص عملکرد کادر آموزشی و اداری
✅نظارت ، بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد کادر آموزشی و اداری
✅تامین نیاز پاسخگویی به انتظارات ذینفعان مدارس غیردولتی هوشمند
✅همراه نمودن کادر آموزشی مدارس با روندهای نوین آموزش و ارزشیابی
✅پشتیبانی و مشارکت والدین و گروه های ذینفع در فرایند یادگیری دانش آموزان
✅کاهش هزینه های طراحی انواع نمودارها وگزارشات با استفاده از امکانات این نرم افزار
✅ایجاد محیطی مناسب جهت ارزشیابی های مستمر و متناسب با استعداد و پیشرفت دانش آموزان

معلمان مدیران و اولیا تنها با این نرم افزار دغدغه های خود را رفع کرده و به پیشرفت دانش آموزان کمک می کنند.


مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *