با رویکرد تربیتی و قرآنی در شهرستان فردیس

ساخت فضای صمیمی و امن تربیتی و اخلاقی

تقویت حس مسئولیت پذیری و خودباوری

 

آدرس: 

فردیس – فلکه پنجم – به سمت شهرک ناز – خیابان قریشی شمالی – نبش کوچه رازی 

تلفن:

۳۶۵۴۵۸۸۹

 

آرمان نابو

نابو آرمان خود را بر توسعه زیر بنای هوشمندسازی مدارس قرار داده است. نابو می خواهد که هیچ یک از فاکتورهایی که در ارزشیابی فرایند یادگیری یک دانش آموز وجود دارد فراموش نگردد، تا خسرانی متوجه آینده سازان این سرزمین نباشد و آموزش همه جانبه و فرد گرای همکاران بلند مرتبه با یک ارزشیابی دقیق، صحیح و بهنگام کامل تر گردد و فضای آموزش فرصت ظهور شایستگی های دانش آموزان را فراهم آورد.